Monday, 25 January 2016

Rumusan

Petikan membincangkan tentang akibat-akibat negatif dalam penggunaan internet dalam kalangan masyarakat Malaysia.

Antara akibat-akibat negatif dalam penggunaan internet dalam kalangan masyarakat Malaysia adalah penyebaran bahan imperialisme. Selain itu, Internet dapat menyebarkan pelbagai judul buku yang diharamkan. Di samping itu, internet juga digunakan untuk menyebarkan fitnah. Seterusnya, Internet turut menimbulkan masalah. Justeru itu, Internet juga digunakan untuk menyebarkan iklan yang mungkin tidak diterima oleh media lain. Sehubungan itu, Internet menjadikan sempadan geografi semakin tidak jelas.

Antara langkah-langkah untuk membendung penyalahgunaan Internet adalah kerajaan perlu mengawal server bagi mengelakkan rakyat melayari laman web yang terlarang. Selain itu, masyarakat juga perlu bersikap bertanggungjawab dengan sentiasa mengawal penggunaan internet dan gadget oleh anak mereka.

Kesimpulannya, masyarakat perlu lebih prihatin bagi membendung masalah ini.

No comments:

Post a Comment